Sport and Work s.r.o.
Karpatské nám. 10A,
831 06 Bratislava

Mobil: 0948 820 423
Email: info@upratovaniebytov.sk
www.upratovaniebytov.sk

Č. účtu: SK3902000000003174491958
Kód banky: SUBASKBX (0200)-VÚB banka

IČO:  47337184
DIČ: 2023838124

Register: Okresný súd Bratislava I Vložka č.: 91114/B